TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Tłumaczenia pisemne przysięgłe, standardowe oraz specjalistyczne z zakresu prawa i medycyny. Tłumaczenia ustne. Szkolenia językowe dla firm i osób prywatnych.

Kontakt

O mnie

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Zostałam zaprzysiężona w 2014 roku i wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/135/14.

Ukończyłam pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku filologia angielska o specjalności amerykanistyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dwuletnie tłumaczeniowe studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach wymiany studenckiej spędziłam również semestr na amerykańskiej uczelni Urbana University w Ohio.

Prowadzę działalność tłumaczeniową od 2013 roku. Codziennie tłumaczę teksty z różnych dziedzin, w tym teksty techniczne, finansowe, czy marketingowe, jednakże moimi głównymi specjalizacjami są prawo i medycyna.

o mnie o mnie

Usługi

Oferuję profesjonalne usługi tłumaczeniowe i szkoleniowe. Tłumaczenia przysięgłe niezbędne są w kontekstach formalnych i urzędowych, ponieważ tłumacz poświadcza ich zgodność z dokumentem źródłowym oraz opatruje je pieczęcią okrągłą i własnym podpisem. Tłumaczenia specjalistyczne wiążą się z pracą nad tekstem o wysokim stopniu trudności terminologicznej. Tłumaczenia ustne konsekutywne ułatwiają komunikację w kontekstach urzędowych i biznesowych. Szkolenia i audyty językowe umożliwiają obiektywną ocenę znajomości języka i podnoszenie kompetencji językowych.

Specjalizacje

Jako tłumacz przysięgły specjalizuję się w tekstach prawnych i prawniczych, takich jak umowy handlowe i cywilnoprawne, wyroki sądowe, polityki prywatności itp. W ramach specjalizacji medycznej najczęściej tłumaczę karty informacyjne leczenia szpitalnego i opisowe wyniki badań.

Jak uzyskać wycenę?

W celu uzyskania wyceny należy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wroblewska.office@gmail.com.

Tłumaczenia pisemne

Aby uzyskać wycenę, należy przesłać dokument do tłumaczenia za pomocą formularza lub bezpośrednio na adres e-mail wroblewska.office@gmail.com. Podstawą wyceny jest strona przeliczeniowa, dla tłumaczeń zwykłych 1500 znaków ze spacjami (zzs), a dla tłumaczeń przysięgłych 1125 zzs. Wycena jest zawsze indywidualna, ponieważ zależy od kilku czynników, między innymi terminu oddania tłumaczenia, terminologii specjalistycznej, formatu pliku wyjściowego, pisma odręcznego itp.

Tłumaczenia ustne

Potrzebują Państwo tłumacza podczas wizyty w urzędzie, kancelarii notarialnej, w trakcie negocjacji z zagranicznym kontrahentem lub w innej sytuacji? Aby uzyskać wycenę, należy przesłać szczegóły dotyczące zlecenia (datę, miejsce, tematykę, szacunkowy czas trwania zlecenia) za pomocą formularza lub bezpośrednio na adres e-mail wroblewska.office@gmail.com. Wycena jest zawsze indywidualna i zależy od kilku czynników, między innymi od tematyki spotkania i czasu dojazdu.

Szkolenia i audyty językowe

Chcieliby Państwo uzyskać obiektywną ocenę umiejętności językowych swoich pracowników lub podnieść ich kompetencje komunikacyjne w języku angielskim? Aby uzyskać wycenę, należy przesłać szczegóły dotyczące zapotrzebowania na usługi szkoleniowe na adres e-mail wroblewska.office@gmail.com. Wycena jest zawsze indywidualna i zależy od kilku czynników, między innymi od liczby uczestników kursu, ich wyjściowej znajomości języka oraz charakteru szkolenia (język angielski biznesowy/prawniczy/techniczny itp.).

Jak złożyć zamówienie?

Po uzyskaniu wyceny i proponowanego przez tłumacza terminu wykonania tłumaczenia należy pisemnie potwierdzić zlecenie. Realizacja zlecenia następuje po dokonaniu przez Klienta przedpłaty na rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez tłumacza faktury proforma. W przypadku krótkich dokumentów istnieje możliwość zapłaty gotówką podczas osobistego odbioru tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych wysyłanych pocztą do kosztu tłumaczenia należy doliczyć koszty przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej.

Etapy składania zamówienia i odbioru tłumaczenia:

 1. Wycena.
 2. Pisemne potwierdzenie zlecenia przez klienta.
 3. Przedpłata.
 4. Odbiór tłumaczenia – w wiadomości e-mail, osobiście lub wysyłkowo pocztą lub kurierem.

Kontakt

Przesłanie wiadomości i pliku/-ów do wyceny przez formularz kontaktowy ułatwi komunikację na linii klient – tłumacz.Pliki do wyceny**

* Pola obowiązkowe.

** Pliki do wyceny powinny być wyraźne. Dokumenty nie mogą mieć uciętych marginesów. Dokumenty do wyceny muszą być przesłane w całości, włączając w to strony, które wydają się Państwu nieistotne.

Anna Wróblewska

 • ul. Staniszewskiego 17B, Gdynia
 • Przed wizytą proszę o kontakt telefoniczny.
 • Płatność: gotówka, przelew bankowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tłumacz przysięgły języka angielskiego Anna Wróblewska, z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 6/49, 24-100 Puławy.
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług tłumaczeniowych lub szkoleniowych i wynikających z tego obowiązków, takich jak czynności rachunkowe.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą
 • Tłumacz przysięgły języka angielskiego Anna Wróblewska
 • podmioty współpracujące z Tłumaczem przysięgłym języka angielskiego Anną Wróblewską na podstawie umów powierzenia, w celu wypełnienia obowiązków rachunkowych.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania celów określonych w pkt. 2.
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ich usunięcia w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane i/lub w inny sposób przetwarzane, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 5. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi tłumaczeniowej lub szkoleniowej oraz wystawienia rachunku/faktury. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia pracy.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.
facebook linkedin proz