Cennik

PISEMNE
przysięgłe od 40 PLN/str (1125 zzs*)
zwykłe od 40 PLN/str (1800 zzs*)
USTNE
1 h 220 PLN – pierwsza godzina

160 PLN – każda kolejna rozpoczęta godzina

*znaków ze spacjami

UWAGA:

Strona przeliczeniowa nie jest stroną fizyczną.

Strona przeliczeniowa dla tłumaczeń przysięgłych ma 1125 znaków ze spacjami.

Oto ilość tekstu przedstawiająca jedną stronę tłumaczenia przysięgłego:

 

Tłumaczenie przysięgłe. Ilość tekstu na stronie przeliczeniowej. Przykładowa strona przeliczeniowa dla tłumaczeń przysięgłych. Jedna strona tłumaczenia zawiera 1125 znaków ze spacjami. To właśnie tyle znaków, ile znajduje się w niniejszym tekście przykładowym. Strona przeliczeniowa nie jest równa stronie fizycznej. Każda pieczęć, logo i znak graficzny muszą zostać opisane, co również wliczane jest do tłumaczenia. Tłumacz przysięgły ma także obowiązek opisać wszystkie adnotacje i podpisy, a także stan dokumentu źródłowego, jeżeli widoczne są naderwania, uszkodzenia lub tekst jest w jakikolwiek sposób nieczytelny. Proszę nie sugerować się fizyczną liczbą stron w Państwa dokumencie, gdyż nie ma to przełożenia na ostateczną liczbę stron przeliczeniowych. Liczba znaków na stronie przeliczeniowej została ustalona przez ustawodawcę. Dzięki temu przelicznik jest taki sam dla dokumentów o różnej wielkości czcionki. Tłumacz przysięgły nie może pomijać danych kontaktowych, np. umieszczonych w stopce dokumentu. Oto tekst ilustrujący liczbę znaków na jednej stronie tłumaczenia przysięgłego, która ma 1125 znaków ze spacjami.

 

Istnieje możliwość wysłania tłumaczenia pocztą w dowolne miejsce na świecie (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej).

Podane ceny są cenami brutto. Do podanej ceny nie doliczam podatku od towarów i usług. Nie jestem płatnikiem VAT. Za zrealizowaną usługę wystawiam rachunek.

Stała promocja na dokumenty szablonowe:

  • zwolnienia lekarskie (ZUS)
  • akty urodzenia, ślubu, zgonu
  • zaświadczenia o niekaralności

już od 50 złotych brutto.