O mnie

Anna Wróblewska

Jestem absolwentką filologii angielskiej (amerykanistyka) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowałam także na Urbana University, Ohio w Stanach Zjednoczonych w ramach wymiany studenckiej. W 2013 roku ukończyłam prestiżową Szkołę Tłumaczy i Języków Obcych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w programie tłumaczeń pisemnych.

W 2014 roku zdałam ministerialny egzamin na tłumacza przysięgłego i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/135/14.

W pracy zawodowej wykorzystuję profesjonalne narzędzia CAT (Computer Assisted Translation), które zapewniają spójność terminologiczną projektów tłumaczeniowych i umożliwiają szybkie dostarczenie Klientowi tłumaczenia końcowego przy zachowaniu najwyższej jakości. Pracuję na następujących narzędziach CAT:

  • Trados Studio 2011 (narzędzie podstawowe)
  • MemoQ (na życzenie Klienta)
  • Across (na życzenie Klienta)

Obecnie zdobywam nową specjalizację na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie tłumaczeń medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych i weterynaryjnych.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.